Sprawdź na mapie

Wschodnia granica

Południowo wschodni kraniec Polski to długi pas ziemi niezamieszkałej, wyludnionej przed laty i zapomnianej.

Pytania z beskidzkiej historii

Beskidy na przestrzeni dziejów doświadczały historii na odmienne sposoby. Wchodziły w skład różnych organizmów politycznych, władały nimi różne znamienite rody, łączono je i rozdzielano, zmieniano ich granice, a niektóre na długo utraciły więź z Polską. Różnorodność mentalności, wyznania, obyczaju, dialektu czy sympatii historycznych tworzy…

banner