Wschodnia granica

polsko-ukraińska granica

fot.Ondřej Žváček/ Wikipedia

Granica z Ukrainą ciągnie się od Przełęczy Użockiej, wzdłuż doliny Sanu, na wschód od Lutowisk, Ustrzyk Dolnych, przecina dolinę rzeki Strwiąż, Bramę Przemyską, przechodzi w kierunku północno-wschodnim i w okolicach Kryłowa osiąga rzekę Bug, a następnie wzdłuż Bugu biegnie do Sobiboru. Czytaj dalej

Pytania z beskidzkiej historii

historia

Beskidy na przestrzeni dziejów doświadczały historii na odmienne sposoby. Wchodziły w skład różnych organizmów politycznych, władały nimi różne znamienite rody, łączono je i rozdzielano, zmieniano ich granice, a niektóre na długo utraciły więź z Polską. Różnorodność mentalności, wyznania, obyczaju, dialektu czy sympatii historycznych tworzy po dziś dzień swoisty lokalny mikrokosmos. Stanowi on o wyjątkowości tego regionu i działa jak magnes na turystów.

Czytaj dalej