Historia Beskidów

Pytania z historii. 10 pytań, 5 minut.

Wejście przez kraje Euroregionu Beskidy do Unii Europejskiej zdecydowanie zdynamizowało kontakty, jak również przyczyniło się do przełamywania barier kulturowych pomiędzy społecznościami. Powierzchnia euroregionu (strona polska, czeska i słowacka) wynosi około 6092 km2, a obszar zamieszkały jest przez około 1.176.500 mieszkańców.

źródło: kurs Gaudeamus 2014

banner