Beskid Żywiecki

zywiecki

Beskid Żywiecki to drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.

Beskid Żywiecki jest najwyższą partią Beskidów Zachodnich, powstałą tak jak całe Beskidy wskutek fałdowania alpejskiego. Główne pasmo rozciąga się wzdłuż granicy polsko-słowackiej, od Przełęczy Zwardońskiej na południowym-zachodzie do Pasma Babiogórskiego na północnym-wschodzie.
Kraniec południowo-zachodni nazywany jest Workiem Raczańskim, z najwyższymi Wielką Raczą 1236m i Wielką Rycerzową 1226m. Dalej ku północnemu-wschodowi grzbiet graniczny przechodzi przez Krawców Wierch 1064m, Trzy Kopce 1216m na Pilsko 1557m. W środkowej części regionu występują gniazda górskie, tworzące krótsze pasma, na czele z takimi szczytami jak Hala Lipowska 1324m, Hala Rysianka 1322m, Romanka 1366m, Sucha Góra 1040m, Hala Boracza 926m, Prusów 1010m i Skała 946m. Jego granice wyznaczają doliny dwóch rzek. Soła na zachodzie oddziela go od Beskidu Śląskiego, a Koszarawa od Beskidu Małego na wschodzie.

Zobacz też inne testy oraz ciekawostki beskidzkie

banner