Wschodnia granica

polsko-ukraińska granica

fot.Ondřej Žváček/ Wikipedia

Granica z Ukrainą ciągnie się od Przełęczy Użockiej, wzdłuż doliny Sanu, na wschód od Lutowisk, Ustrzyk Dolnych, przecina dolinę rzeki Strwiąż, Bramę Przemyską, przechodzi w kierunku północno-wschodnim i w okolicach Kryłowa osiąga rzekę Bug, a następnie wzdłuż Bugu biegnie do Sobiboru. Czytaj dalej