Za kulisami Na granicy

na_granicy

Z początkiem 2015 roku w Biesz­cza­dach padł pierw­szy klaps do thril­le­ra „Na gra­ni­cy”, de­biu­tu fa­bu­lar­ne­go Woj­cie­cha Ka­sper­skie­go. Cała historia in­spi­ro­wa­na jest praw­dzi­wy­mi wy­da­rze­nia­mi z życia ojca i dwóch synów, któ­rzy przy­jeż­dża­ją w Biesz­cza­dy, aby uło­żyć sobie re­la­cje po nie­daw­nej ro­dzin­nej tra­ge­dii. Ta­jem­ni­czy nie­zna­jo­my, po­ja­wia­ją­cy się w od­cię­tej od cy­wi­li­za­cji gór­skiej bazie, wcią­ga bo­ha­te­rów w mrocz­ny i nie­bez­piecz­ny świat prze­stęp­cze­go po­gra­ni­cza. Aby prze­trwać, bra­cia będą zmu­sze­ni do od­ro­bie­nia trud­nej lek­cji doj­rza­ło­ści.

Bieszczadzkie tło

Odpowiedzialny za zdjęcia Łu­kasz Żal, nominowany rok temu do Oscara za film „Ida”, nieco się nagimnastykował, by na galę rozdania statuetek dotrzeć:

Właściwie do marca będę cały czas w lesie. Ale na Oscary pewnie pojadę: rozmawiałem już z moim szwenkierem, który na kilka dni mnie zastąpi. Jakoś musimy to zorganizować.


Jak się okazało, warto było wraz z filmową ekipą uczestniczyć w niewątpliwym sukcesie polskiego filmu, wyróżnionego w kategorii obraz nieanglojęzyczny. Jego praca na planie filmu „Na Granicy” to uczynienie Bieszczadów – czystych, spokojnych, wizualnie bardzo uporządkowanych – miejscem akcji, która wzbudzi niepokój. Kiedy przekroczysz granicę, nie będzie odwrotu! Nikt cię nie usłyszy, nikt ci nie pomoże. Jesteś zdany tylko na siebie. Takie napięcie buduje zwiastun filmu, takie złowrogie Bieszczady będziemy mogli na dużym ekranie podziwiać. Izolację, w której znaleźli się bohaterowie filmu, podkreślają w rozmowach twórcy filmu:Przyroda ma tam doskonałe warunki. Jest też niezwykła magiczna aura, która dodawała uroku naszej wyprawie


– zauważał reżyser. Ależ to będzie kino! Wielkie emocje i jeszcze większe wyzwanie aktorskie – szykuje się mocne, męskie kino. Starcie, które przetrwają najwytrwalsi. „Na granicy” to spotkanie m.in. z Andrzejem Grabowskim i Andrzejem Chyrą. Do obsady trafiło również dwóch mło­dych ak­to­rów: Bar­to­sz Bie­le­nia i de­biu­tu­ją­cy na ekra­nie – Ja­ku­b Hen­rik­se­n.

Producentem filmu jest Marcin Wierzchosławski z Metro Films, producent m.in. polsko-francuskiego „Kreta” Rafaela Lewandowskiego.
Dystrybutorem filmu jest Kino Świat.

10349224_1052191261461822_3505257992552744054_n

Multikino razem z Programem 2 Telewizji Polskiej zapraszają na przedpremierowy pokaz filmu „Na granicy” już 8 lutego br. o godz. 19:00.

w Multikinie

w Multikinie

Pokaz specjalny z udziałem Grażyny Torbickiej i zaproszonych gości odbędzie w warszawskim Multikinie Złote Tarasy, ale widzowie spoza stolicy, również będą mogli w wyjątkowej przedpremierze uczestniczyć. Do wydarzenia dołączyły takie miasta jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań – Stary Browar, Sopot, Szczecin, Warszawa – Ursynów, Warszawa – Złote Tarasy i Wrocław Pasaż.

Zapraszamy na ten pokaz, a przedtem polecamy
sprawdzenie się z wiedzy o bieszczadzkim pograniczu.